π
et en
Lonkava Hundi Koda
on seltskond ajaloost huvitatud inimesi, kes on endale eesmärgiks võtnud vanade teadmiste ja oskuste elluäratamise ning tundmaõppimise.

Tavapärane raamatutes ja õpikutes räägitav ajalugu koosneb suures osas kuningatest, sõdadest ja aastaarvudest. Selle kõrval unustatakse ära sel ajal elanud ja toimetanud inimesed.
Kuidas nad elasid ? Mida sõid ? Millega tegelesid ?
Nendele küsimustele otsitakse vastust nii omal käel kui ka käsitööõhtutel, võitlustreeningutel ja pidusöökidel.

on 14. sajandile keskendunud taaskehastamisklubi, mis püüab jagada ajalooteadmisi ka laiemale publikule läbi praktiliste loengute ning visuaalselt haaravate esinemiste.

Raamatutes ja koolitundides räägitavast jääb väheks, kui pole võimalust asju ise näha, näpuga katsuda ja järgi proovida.
Milline oli keskajal "pariisi mood" ja kas see ka selga kõlbas panna ?
Kuidas sõdalane püsti seisis ja kui raske üks mõõk ikkagi oli ?
Need ja teisedki küsimused saavad vastused ning paljutki näidatakse ette.

Galerii

Treeningud

Võitlustreeningud toimuvad kolmapäeviti kell 19.00 Kadaka 3a

Kõik huvilised oodatud.
Oluline info esmakordsele tulijale.

International Contact

We are Limping Wolves, reenactors of 14th century mercenaries from Estonia.

If you have any questions or interesting propositions, send an email to info@lonkavhunt.ee

Viimati blogis

2013

10.02.2015

2012

16.01.2015

2011

14.01.2015

2010

14.01.2015

2009

13.01.2015

2008 (ehk kuidas kõik ametlikkude kirjade järgi alguse sai)

09.01.2015